Telegram

Skänk en gåva till Barnfonden Hjärtat Bankgiro 5679-6667 eller Swish 123 148 23 55

Du kan själv skriva ut ditt telegram. Välj en av våra föreslagna verser, eller skriv en egen hälsning. Spara telegrammet på din dator och jobba med det där.

Kopiera den vers du vill ha och klistra in den i telegrammet innan du skriver ut.

Du kan också göra så här:

Ta kontakt med någon begravningsbyrå, välj ut Telegram och eventuellt en vers. Betala själv in önskat belopp till:
Barnfonden Hjärtat Bankgiro: 5679-6667 eller Swish: 123 148 23 55