Månad: juni 2023

Piteå/Öjebyn växer – med fler kvinnor

Ebba, Anna, Monica … Lions Piteå/Öjebyn har som en tydligt uttalad målsättning att öka kvinnokraften i klubben. Och den målsättningen infrias nu successivt. Det handlar om målet, om strävan att växa från 30 till 50 procent, det vill säga att

Publicerad i Nyheter

Byte av president

– Nu är det din tur att axla presidentrollen. Med en önskan om ännu ett livligt, glädjefyllt och framgångsrikt verksamhetsår, överlämnade Jan-Eric Sandberg (till vänster) presidentämbetet till Tommy Sundqvist. Bytet skedde vid klubbens senaste medlemsmöte i början av juni.  

Publicerad i Nyheter