Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022 - 2023
Lions Club Piteå Öjebyn
AugustiPlanering Styrelsens arbetePresidenten
Verksamhetsplan översyn Styrelsen
Arbetsgrupper/kommittéer Styrelsen
BudgetförslagKassör
Budget administrativa kassanStyrelsen
VerksamhetsberättelseAvg. president
Mötesplanering boka lokalKlubbmästare
SeptemberMedlemsavgifterMånadsmötet
Verksamhetsberättelse, Avgående President Månadsmötet
Bokslut KassörMånadsmötet
Revision RevisorernaMånadsmötet
Ansvarsfrihet för avgående styrelseMånadsmötet
Fastställa budget AD-Kassan Avg. KassörMånadsmötet
OktoberGlömda Barnen förslag 12/10Servicekommitten
NovemberEventuellt Lean Loppis (Möbler & tavlor)Loppiskommittén
DecemberLions JullotteriStrelsen
Julmarknad?Barnfonden
Barnfondens Julaktiviteter, behövande barn!Barnfonden
JanuariEv. Hockeyresa (Luleå eller Skellefteå?) Sekreterare/President
FebruariFörslag till ny styrelse Nom.kommitten
Förslag till revisorer Nom.kommitte
Förslag till medlemskommitte Nom.kommitten
Förslag till nominerings kommitte Nom.kommitte ?
Möbelloppis Bilbolaget?KG Näsström
MarsVal av styrelse Månadsmötet
Val av revisorer Månadsmötet
Val av medlemsskommitten Månadsmötet
Val av nomineringskommitten Månadsmötet
Inrapportering av nya styrelse Registeransvarig
AprilMöte med LC Piteå LoppisinfoLC Piteå/Öjebyn
Loppmarknad (6 – 7/5?)Loppmarknadskommittén
Distriktsmöte 101NStyrelsen
MajRiksmöte? Pågående President / styrelsen
Kontroll, rätt uppgifter i medlemsregistret inför handbokstryckning.
Registeransvarig
Förslag till medlemsavgift 2023 - 2024Kassör
Loppmarknad (6 – 7/5)Loppmarknadskommittén
JuniAvgift för nästa verksamhetsår Månadsmötet
Budget adminstrativa kassan Månadsmöte
MatrikelunderlagMedlemskommittén