Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN 2019 - 2020  
Lions club Piteå Öjebyn
AugustiPlanering DansgarderobStyrelsen
Planering Styrelsens arbetePresidenten
PresidiemötePresidenten
Verksamhetsplan översynStyrelsen
Arbetsgrupper kommittéerStyrelsen
MatrikelunderlagMedlemskommitte
Verksamhetsberättelse 2016-2017Avg.president
BokslutAvg.Kassör
RevisionRevisorerna
BudgetförslagKassör
Mötesplanering boka lokalKlubbmästare
__________________________________________________________________________________
SeptemberMedlemsavgifterMånadsmötet
Ansvarsfrihet för avgående styrelseMånadsmötet
Fastställa budget aktivitetskassaMånadsmötet
_________________________________________________________________________________
Oktober
_____________________________________________________________________________
NovemberGreat GigAktivitetskommittén
__________________________________________________________________________________
DecemberLuciaaktivitetLuciakommittén
__________________________________________________________________________________
Januari
__________________________________________________________________________________
FebruariFörslag till ny styrelseNom.kommittén
Förslag till revisorerNom.kommittén
Förslag till medlemskommittéNom.kommittén
Förslag till nominerings kommittéNom.kommittén
__________________________________________________________________________________
MarsVal av styrelseMånadsmötet
Val av revisorerMånadsmötet
Val av medlemsskommittéMånadsmötet
Val av nomineringskommittéMånadsmötet
Inrapportering av nya styrelseRegisteransvarig
__________________________________________________________________________________
AprilMöte med LC Piteå LoppisinfoLC Piteå
LoppmmarknadLoppmarknadskommittén
Distriktsmöte PStyrelsen
__________________________________________________________________________________
MajRiksmötePågående president/styrelsen
Kontroll av rätt uppgifter iRegisteransvarig
Medlemsregistret inför
Inför handbokstryckn
Förslag till budget för administrativaKassören
kassan nästa verksmanhetsår inkl förslag
av medlemsavgift 2018 - 2019
JuniAvgift för nästa verksamhetsårMånadsmötet
Budget administrativa kassanMånadsmötet