Verksamhetsplan

Verksamhetsplan
2015 - 2016
Lions Club Piteå Öjebyn 
AugustiPlanering DansgarderobStyrelsen
Planering Styrelsens arbetePresidenten
PresidiemötePresidenten
Verksamhets plan översynStyrelsen
Arbetsgrupper kommittéerStyrelsen
MatrikelunderlagMedlemskommittén
Verksamhetsberättelse 2014-2015Avg.president
BokslutAvg.Kassör
RevisionRevisorerna
BudgetförslagKassör
Mötesplanering boka lokalKlubbmästare
SeptemberMedlemsavgifterMånadsmötet
Ansvarsfrihet för avgående styrelseMånadsmötet
Fastställa budget aktivitetskassaMånadsmötet
OktoberVärldens BarnAktivitetskommittén
November
DecemberLuciaaktivitetLuciakommittén
Januari
FebruariFörslag till ny styrelseNom.kommittén
Förslag till revisorerNom.kommittén
Förslag till medlemskommittéNom.kommittén
Förslag till nominerings kommittéNom.kommittén
MarsVal av styrelseMånadsmötet
Val av revisorerMånadsmötet
Val av medlemsskommitténMånadsmötet
Val av nomineringskommitténMånadsmötet
Inrapportering av nya styrelsenRegisteransvarig
AprilMöte med LC Piteå LoppisinfoLC Piteå
LoppmarknadLoppmarknadskommittén
Distriktsmöte PStyrelsen
MajRiksmötePågående president/styrelsen
Kontroll av rätt uppgifter i medlemsregistret inför handbokstryckningRegisteransvarig
Förslag till budget för administrativa kassan nästa verksamhetsår inkl förslag till medlemsavgift
Kassören
JuniParentationStyrelsen
ÅrsmöteStyrelsen
Avgift för nästa verksamhetsårMånadsmötet
Budget adminstrativa kassanMånadsmötet