Hur ger man gåvor?

Bidragsgivare företag

NYHET – vill du som företagare vara givare till Lions?
Vill du ha faktura som underlag?
Skicka Företagets namn, adress, kontaktperson, mobilnummer, belopp och er logotype till oss.
Företaget får vara med sin logotype på vår sida i ett år.
Bidragsgivare företag

Bidragsgivare privatperson

NYHET – vill du som privatperson ge penninggåva till Lions.swish-m-text
Om du vill så får du ditt namn på sidan.
Naturligtvis får du vara anonym också om du vill det.
Du får vara med på sidan under ett år.
Bidragsgivare privatperson

Vill du ha en personlig kontakt innan du ger din penninggåva?

hjartatRing eller maila till vår kassör.
Lars Jonsson tel 070-268 20 06
lars.j.jonsson@gmail.com

Piteå/Öjebyns Lions Club Bankgiro är: 5609-8155
Piteå/Öjebyns Lions Club swishkonto är: 123 160 44 46

Barnfonden Hjärtats Bankgiro är: 5679-6667
Barnfonden Hjärtats Swishkonto är: 123 148 23 55

Vill du skänka saker och möbler?

Ring vår hämttelefon 070-991 77 47 .