Margit Lindqvist

Medlemspresentation 

Namn: Margit Lindqvist

Ålder: 74 år

Blev medlem år: 2008

Varför valde du att gå med i Lions?

Blev tillfrågad. Eftersom Lions målsättning stämmer med mina värderingar kändes det naturligt att bli med. En ny social gemenskap efter pension.

Dina erfarenheter hittills?

Det känns bra att aktivt arbeta, framför allt med Julmarknad och Vårloppis för barnfonden.

Något Lions engagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?

Utvecklingen av Lions barnfond.

Hur ser du på rekryteringen, och kanske föryngringen, av nya medlemmar?

Här tror jag på personliga möten och tålmodigt arbete.

Hur ska fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?

Vi kvinnor måste vara aktivare, kanske visa oss mer vid aktiviteter på stan.

Fritidsengagemang utöver Lions?

Deltar i bokcirkel. Aktiv i en loge. Vattengymnastik.

Nämn något som gör dig extra glad?

Att umgås med vänner.

Årstid som du gillar?

Framför allt vårvintern på Nördfjärden och somrarna i trädgården i Åbyn.