Tack för ert lokala engagemang Lions!

Vi på PiteEnergi fortsätter arbeta mot vår vision om att uppfattas som världens lokalaste energibolag – som möjliggör hållbar utveckling  i regionen. Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i vårt samhälle och genom att öka vårt fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vill vi på PiteEnergi ta vårt ansvar och bidra inom de områden där vi kan göra skillnad.