Ingvar Ellnestam

Medlemspresentation

Namn: Ingvar Ellnestam

Ålder: 77 år

Blev medlem år: 1988

Varför valde du att gå med i Lions?

Det kändes bra att träffa andra människor, och även att tillsammans med Lions hjälpa andra människor.

Dina erfarenheter hittills?

Det har hittills varit positivt.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?

Lions loppmarknad och Piteå Lucia. Det känns även värdefullt med Lions arbete när det gäller den penningmässiga fördelningen, som innebär 1/3 internationellt, 1/3 nationellt och 1/3 lokalt.

Hur ser du på rekryteringen, och kanske föryngringen, av nya medlemmar?

Vi har inga problem med att rekrytera nya medlemmar som nyss blivit pensionärer. Däremot har arbetande människor (speciellt med små barn) svårt att få tiden att gå ihop.

Hur ska fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?

Vi måste ha en mer riktad rekrytering mot kvinnor.

Fritidsengagemang utöver Lions?

Resor.

Nämn något som gör dig extra glad?

Att träffa trevliga människor.

Årstid som du gillar?

Sommaren.