Tommy Sundqvist

Medlemspresentation

Namn: Tommy Sundqvist

Ålder: 65 år

Blev medlem år: 2004

Varför valde du att gå med i Lions?

Arbetade på Polarbröd och fick många förfrågningar om stöd och sponsring av olika ideella verksamheter. Efter att ha tittat närmare på dessa, konstaterade jag att Lions sätt att arbeta kändes rätt. Detta för att nästan alla medel som Lions fick in delades ut. Därför beslutade jag mig för att gå med och bidra till det fina arbetet.

Dina erfarenheter hittills?

Fantastiskt! Ett gott kamratskap och att se hur många som på olika sätt har fått hjälp genom åren.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?

Arbetet med Lions barnfond.

Hur ser du på rekryteringen, och kanske föryngringen, av nya medlemmar?

Under de senaste åren har vi haft ett bra tillskott på medlemssidan, och av dessa en del yngre.

Hur ska fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?

Marknadsföring mun till mun är oslagbart bäst.

Fritidsengagemang utöver Lions?

Umgås med barn och barnbarn. Motion i olika former. Engagerad i Brottsofferjouren i Piteå älvdal, och ser på idrott i olika former, såväl på TV som på arenor. Resor i Sverige och utlandet.

Nämn något som gör dig extra glad?

Då vi delat ut bidrag från Lions och får återkoppling i form av glädje från dem som fått bidragen.

Årstid som du gillar?

Sommaren och att få vistas i stugan.