Jörgen Hellstén – företagare

”Jag valde Lions utifrån min långa erfarenhet av deras godhjärtade insatser för andra människor utan egen vinning. Det känns extra bra när insatserna fokuseras lokalt och till investeringar som kan gynna många i en förlängning. För mig känns det särskilt bra att kunna stödja Lions Barnfond hjärtat.”

Jörgen Hellsten
Sjuttioett Organisationsutveckling AB