Vart går pengarna?

Alla insamlade medel går till hjälpverksamheten. Lions medlemmar arbetar helt ideellt. Vi samarbetar också med den andra lokala Lions-klubben, LC Piteå. För att vara med i Lions betalar du en årlig medlemsavgift till LC Piteå/Öjebyn.

Till behövande Lokalt

Efter ansökan och ofta också efter kontakt med referenspersoner sker behandling av bidragskommittée, samt beslut av styrelsen och i vissa fall beslut av medlemsmötet. Vi samarbetar också med Familjens Hus som har stor kännedom om behövande barn och familjer. I samband med jul sker samarbete med Familjens hus med bidrag och julklappar till behövande barn.

Lions Barnfond Hjärtat

Lokal fond i samverkan med Lions Club Piteå. Insamlade medel till denna fond går till att ekonomiskt stödja och hjälpa sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 18 år i Piteå kommun. Beslut om anslag och förvaltningen av fonden  sker genom av Lionsklubbarna tillsatt styrelse om fem (5) personer samt två (2) revisorer.

Lions Cancerforskningsfond Umeå

En fond vi samarbetat länge med som får bidrag från Lions-klubbarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland. Beslut om bidrag till denna fond tas av klubbmötet.

Nationella projekt

Vi samarbetar med nationella projekt. Insamlingarna till dessa sker separat och redovisas till centrala insamlingarna.

Internationella projekt

Lions arbetar helt ideellt och all hjälp går direkt  från Lions till Lions oavsett om det är pengar eller förnödenheter. Vid katastrofsituationer bidrar vi med såväl pengar som material. Vi bidrar bland bland annat med inköp av tält som mellanlagras i Sverige. Dessa kan efter endast några dagars planering flygas över hela världen. Beslut om bidrag sker i klubbstyrelse eller klubbmöte.

Vill du veta mer om Lions verksamhet – besök lions.se (öppnas i nytt fönster).