Därför valde jag att gå med i Lions

Anna Lindström

Namn: Anna Lindström
Ålder: 49 år
Blev medlem år: 2022

Varför valde du att gå med i Lions?
Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något bra för någon, och arbeta för att göra gott för andra.

Dina erfarenheter hittills?
Mina erfarenheter av Lions är en grupp djupt engagerade och glada människor som brinner för att hjälpa andra. Jag har bara varma erfarenheter.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?
Alla Lionsengagemang är värdefulla; just därför är det värdefullt för dem som får hjälpen.

Hur ser du på rekrytering och föryngring av nya medlemmar?
Rekrytering av människor i olika åldrar och erfarenheter bidrar till nya tankar och idéer som berikar föreningen.

Hur kan fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?
Ja, hur lockar vi fler kvinnor? Jag har inte varit medlem så länge att jag känner till allt arbete kring rekrytering, men min första tanke är genom marknadsföring. Förutom det vi redan gör idag så skulle vi kunna vara ute i samhället och marknadsföra Lions och de olika engagemangen på ett kärnfullt sätt.

Fritidsengagemang utöver Lions?
På min fritid är jag engagerad i mina barn, familj och vänner. När tid finns så tycker jag om att träna.

Nämn något som gör dig extra glad?
Något som alltid gör mig glad och värmer mitt hjärta är mina barn och deras omåttliga sinne för humor och sätt att sprida glädje och värme omkring sig.

Visa hela inlägget
Publicerad i Referenser

Imponerande julklappshög för behövande barn i Piteå

Lionsklubbarna i Piteå har även i år haft nöjet att överräcka ett stort antal julklappar till kommunens budget- och skuldrådgivare. Julklapparna delas ut till behövande barn i kommunen.

De överlämnade klapparna består av:
Presentkort till ett värde av 30 000:- Det är pengar som går direkt från klubbarna. Presentkorten är från olika butiker, dels matbutiker dels från leksaks- och övriga butiker i kommunen.

Julklappar från Lekia, som har haft en säck stående i butiken där privatpersoner har fått skänka julklappar och presentkort.

Julklappar från Småstaden där butikerna i Småstaden har skänkt presenter.

En nöjd kvintett vid högen av klappar. Fr v Lisbeth Eriksson, Leif Lidman, Susanne Karlsson, Östen Häggström Christina Larsson.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Många välkomna slantar till Lions Barnfond

Julmarknad

Över förväntan. Det blev det gemensamma intrycket och summeringen av Lions julmarknad i Småstaden, helgen 26-27 december.

Tillströmningen av köpsugna och frikostiga människor var tydlig, inte minst under skyltsöndagen.

Småtomtar, ljusstakar, julbonader, dukar, porslin med julanknytning … på alla bord exponerades lockande föremål med advents- och julanknytning.

Till det som lockade många besökare var även utbudet av hembakat bröd. Finbröd och grövre varianter hade en strykande åtgång.

– Allt bröd är slut, konstaterade en av Lions ”försäljare” uppenbart nöjd, långt innan julmarknaden blåstes av.

Pengarna som summerades efter de två julmarknadsdagarna uppgick till finfina 42 000 kronor.

­– Helt fantastiskt, menade Eva-Lena Bergström och Christer Olsson, representanter för Lionsklubbarna.

Här bör för övrigt noteras att julmarknaden förutsätter åtskilliga timmar av ideellt arbete av klubbarnas medlemmar. Och, noteras bör också, den enastående bidragsviljan hos piteborna.

Tack för den!

Lions Barnfond hjärtat, drivs gemensamt av de två Lionsklubbarna i Piteå, och fondens ändamål är bland annat att ekonomiskt stödja och hjälpa barn och ungdomar med sjukdomar eller funktionsvariation inom Piteå kommun.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Hans välkomnades i klubben

Lions Piteå/Öjebyn jobbar målinriktat med medlemsrekrytering.

Under senare tid har fyra nya medlemmar välkomnats i klubben, bland dessa Hans Fjellström som valdes in vid klubbens novembermöte.

– Ju fler medlemmar vi lyckas rekrytera, desto större möjligheter att klara vår verksamhet som handlar om olika former av hjälpverksamhet i samhället. Hjälpverksamhet som sträcker sig från det lokala till det globala, anser man i klubbens kommunikationsgrupp.

Hans Fjellström valdes in i Lions Club Piteå/Öjebyn vid medlemsmötet i november.
Hans flankeras av från vänster K-G Näsström, vice distriktsguvernör. Till höger står Gunnar Rönnbäck, fadder och sekreterare samt Tommy Sundqvist, vice president.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Nu är Peter framme vid sina drömmars mål

Redan som liten parvel drömde han om att bli företagare … och varför inte en framgångsrik sådan.
Idag är det tummen upp för Peter Nordlund, VD och mannen bakom Box Modul i Öjebyn.
– Ifjol, det vill säga 2022, passerade vi 100 miljoner kronor i omsättning, och det tycker vi är mycket bra, berättade Peter när han gästade Lions Piteå/Öjebyn vid deras medlemsmöte i januari.

Box Modul bildades för 30 år sedan med sandwichteknologi som hörnsten, det bärande elementet i verksamheten. År 2017 tog Peter Nordlund över företaget, en möjlighet som öppnades via hans eget Nordlund Invest som startades ett par år tidigare.
Byggingenjören, med ett starkt gillande av kombinationen teknik och ekonomi, hade tidigt sett potentialen i Box Modul.
– Jag blev invald i företagets styrelse 2010, och var alltså välbekant med verksamheten. Och framför allt såg jag möjligheterna, sade Peter, som via Nordlund Invest genererat pengar att använda vid köpet av Box Modul.

Varför så lyckosam?
Modulerna, som bygger på sandwichteknologi, har vunnit marknadens gillande. På kundsidan finns kunder inom ett stort geografiskt område. Till kunderna hör bland anda datacenter, försvaret och energiområdet.
Recept för den lyckosamma utvecklingen?
– Min uppfattning är att vi är duktiga på speciallösningar. Dessutom: vi levererar i tid och håller vad vi lovar, förklarade Peter för de ivrigt lyssnande Lionsmedlemmarna.
Och framtiden? Jo, Box Modul fortsätter på framgångsvågen. Kundtillströmningen har fortsatt, vilket ställer krav på nyanställningar.

Idrottssponsring
Det handlar om personal inom sälj, konstruktion, projektledning och produktion.
Utvecklingen för de kommande åren betraktas som positiv. Och glädjen består inte enbart av nya landvinningar; glädjen består även av bidrag till den lokala marknaden.
Box Modul är exempelvis en stor aktör vad beträffar lokala inköp – inköp i mångmiljonklassen.
Till det lokala engagemanget hör även en omfattande sponsring, i synnerhet till idrottsföreningar.
– Jag tycker faktiskt det är kul att kunna ge tillbaka till idrotten, eftersom jag själv har erfarenhet av föreningsverksamhet, avrundade Peter Nordlund sitt uppskattade gästspel hos Lions Piteå/Öjebyn.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Bättre TV på sjukhuset efter Lions insats

Stor tacksamhet visades vid lasarettet i Piteå när ortens Lionsklubbar överlämnade tre TV-apparater till avd 3B. TV-apparaterna ska stå inne på de salar där isolerade patienter ligger.
– Avdelningens gamla TV-apparater klarar inte av digital mottagning och har inte fungerat sedan i höstas, förklarade Maria Olofsson, som fick äran att ta emot nytillskotten av representanter för Lionsklubbarna.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Lions Jullotteri

Lions Jullotteri

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Sponsorer
Sponsorer