Lärorik föreläsning om cancer ”Robotar förändrar framtidens vård”

Cancer är ett idag en hotfull verklighet. Men det finns positiva signaler.
– Vi kan absolut lita på cancervården. Men vi måste tillåta oss att våga ifrågasätta vården, menade professor Roger Henriksson, som medverkade vid en föreläsning anordnad av de två Lionsklubbarna i Piteå.

Professor Roger Henriksson svarade för ett inspirerande och lärorikt föredrag.

Professor Roger Henriksson svarade för ett inspirerande och lärorikt föredrag.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland personer under 80 år. Insjuknandet uppgår idag till cirka 60 000; fyra av tio är under 40 år. När det gäller överlevnaden har sju av tio drabbade ett fortsatt liv efter tio år. Detta ska jämföras med 30 procent i början av 1950-talet. Samtidigt avslöjar verkligheten att antalet cancerfall ökar. Varför?
– Vi blir fler, vi blir äldre och vi lever ofta fel, konstaterade Roger Henriksson och pekade på ett par orsaker: rökning och alkohol. Och av dessa är rökningen det allra värsta. Men positivt är att vi ser att rökningen avtar.
– Låt mig här berömma den rökfria gågatan i Piteå. Ett mycket fint initiativ, som kan ses som en viktig del i det förebyggande arbetet.

När det gäller cancersjukdomar ser forskarna att magsäckscancer minskar. Däremot går cancerformen malignt melanom åt andra hållet.
Enligt Roger Henriksson är cancer en komplicerad sjukdom.
– Tumörer är olika. Individer är likaså olika. Det är med andra ord många hänsyn som måste inlemmas i cancervården.
Vad säger då en internationell jämförelse?
– Då står sig svensk cancervård bra, var Umeåprofessorns klara svar.
Och lika klart svar fick åhörarna när det gäller hur den framtida cancervården kommer att se ut. Medborgarna får i allt större utsträckning räkna med en tillväxt av robotar. AI, det vill säga artificiell intelligens, blir allt synligare inom vården.
– Hänger vi med i den takten? undrade Henriksson och lät förstå att robotiseringen kan bidra förtjänstfullt i flera avseende.
– Men vi vilka konsekvenser får den …

Om cancervården i den nordliga delen i landet, underströk Henriksson betydelsen av ett samarbete mellan regionerna. Det är ett måste för att nå framgång.
Men framgång kräver även att ”man ska ifrågasätta sjukvården”. På så sätt drivs utvecklingen åt rätt håll.
Den välmeriterade professorn passade även på att applådera Piteås Lionsklubbar för det fina stödet till cancerforskningen.
– Ni har varit fantastiska under alla år. Lions betyder mycket och vi är väldigt tacksamma.
Föreläsningen on cancervården kan sammanfattas på följande sätt: Spännande. Och, absolut, mycket lärorik.

Staffan Johansson (text och foto)

Publiken i Christinasalen lyssnade intresserat på redovisningen när det gäller utvecklingen inom cancervården.

Publiken i Christinasalen lyssnade intresserat på redovisningen när det gäller utvecklingen inom cancervården.

Publicerad i Nyheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*