Medlemspresentation

Namn: Lena Henriksson

Ålder: 71 år

Blev medlem år: 2016

Varför valde du att gå med i Lions?

Jag har jobbat inom socialförsäkringen i 40 år och både sett och bedömt människors behov av stöd t ex för barn och ungdomar med sjukdomar och funktionsvariation. Men jag ser också att samhällets stöd inte alltid räcker till och ser det som meningsfullt att kunna vara med och bidra med olika insatser för behövande människor. I förlängningen gäller det ju inte enbart lokalt engagemang utan även centralt men också internationellt.

Dina erfarenheter hittills?

Enbart positiva. Jag har verkligen fått se att 100 kr in också betyder 100 kr ut. Den hjälp vi kan ge flyktingfamiljerna, med t ex möbler och husgeråd, känns också väldigt betydelsefullt.

Att tillhöra Lions har även inneburit kamratskap och gemenskap som är betydelsefullt för mig som relativt nyinflyttad.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?

Vår stora loppmarknad i maj varje år. Jag är så tacksam att de saker människorna skänker under året kan säljas och att behållningen oavkortat går till behövande. Vårt engagemang i flyktingarnas behov känns också meningsfullt.  Till detta kommer även de Luciauppträdanden vi gör på framförallt äldreboendena.

Hur ser du på rekryteringen, och kanske föryngringen, av nya medlemmar?

Vår viktigaste uppgift är, enligt mitt sätt att se, att göra Lions mera känd och att vi ska bli fler medlemmar. En föryngring är nödvändig med tanke på att det är ganska mycket fysiskt arbete t ex vid hämtning av möbler. Ett plus är också att det kommer nya tankar och idéer.

Hur ska fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?

När vi rekryterar försöker vi rekrytera båda parterna i ett förhållande.

Fritidsengagemang utöver Lions?

Familjen och barnbarnen som livets efterrätt.

Resor. Efter pensioneringen har Dennis och jag under några år åkt till Asien några veckor på vintern. Sommartid blir det upptäcktsresor med husbilen, t ex till Danmark, Tyskland och Kroatien. Dessutom motionerar jag gärna.

Nämn något som gör dig extra glad?

Att få vara med barnbarnen.
Att få vara frisk.
Att ha funnit kärleken igen på äldre dar.

Årstid som du gillar?

Alla årstider har sin tjusning. Vårvintern när ljuset återvänder vill jag inte vara utan.

Sommaren, med förhoppningsvis sol och bad, skärgårdsvistelse i stugan på Seskarö och dessutom resor med husbilen.

Publicerad i Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*