Kategori: Referenser

Anna Lindström

Namn: Anna Lindström Ålder: 49 år Blev medlem år: 2022 Varför valde du att gå med i Lions? Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något

Publicerad i Referenser

Alf Häggström

Medlemspresentation Namn: Alf Häggström Ålder: 65 år Blev medlem år: 2018 Varför valde du att gå med i Lions? Lions gör ett bra jobb för utsatta människor och familjer; likaså för utlandsfödda ”Pitebor” är Lions med och stöttar en form

Publicerad i Referenser

Medlemspresentation Namn: Lena Henriksson Ålder: 71 år Blev medlem år: 2016 Varför valde du att gå med i Lions? Jag har jobbat inom socialförsäkringen i 40 år och både sett och bedömt människors behov av stöd t ex för barn

Publicerad i Referenser

Alf Häggström

Medlemspresentation  Namn: Alf Häggström Varför valde du att gå med i Lions? Lions gör ett bra jobb för utsatta människor, ett socialt nätverk. Dina erfarenheter hittills? Enbart positiva, vänligt mottagande av Lions medlemmarna. Själv känner jag att man skulle vilja

Publicerad i Referenser