Presidenten blickar tillbaka – och ser framåt

Bengt-Sture Skånehult

Verksamhetsåret 2020-2021 präglades inledningsvis av oro och jämmerdal för att senare övergå till hopp och möjligheter. Oron har präglats av den världsomspännande pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner, vilket begränsat hjälporganisationernas möjligheter att genomföra traditionella aktiviteter och hjälpinsatser. Till de traditionella aktiviteter som vi inte kunnat genomföra hör Julmarknaden i Småstaden, Möbelloppis på Bilbolaget och vår Stora Loppmarknad. Trots detta så har vi kunnat uppfylla stora delar av vår strävan att kunna hjälpa behövande, tack vare gåvor och bidrag från företag och privatpersoner.

Julgodis i olika former

Vi har skänkt cirka 600 lussebullar till äldreboendena i Piteå. Inför julhelgen har pengagåvor som kommit in omvandlats till presentkort motsvarande 40 000 kronor, som genom kommunens försorg förmedlats till behövande. Julklappar från Lekia, Pite Havsbad och företagen i Småstaden, har packats av medlemmarna. Därefter har julklapparna levererats genom bidragskommitténs försorg i de båda klubbarna. En del julklappar har även överlämnats till Piteå församling, att fördelas till behövande. Därutöver har vi skänkt 50 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond i Norr.

Bidragskommittén har under pågående pandemi i vanlig ordning behandlat inkomna bidragsansökningar. Omfattningen har varit två till tre ansökningar varje månad.

Miljonbidrag

Låt mig även nämna Lions Barnfond Hjärtat, en fond vars syfte är att ekonomiskt stödja sjuka barn samt barn och ungdomar med funktionsvariationer, bosatta inom Piteå Kommun. De båda klubbarna i Piteå står som huvudman för fonden som startade 2003 och den har genom åren lämnat ca 2,6 miljoner kronor i bidrag till såväl privatpersoner som till organisationer.

Under de två senaste åren har Barndiabetesfonden fått 80 000 kr och Barncancerfonden 20 000 kr.

Blickar framåt

Nu är det tid att blicka framåt. Nöjda med vad vi åstadkommit under den svåra pandemitiden, ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Vi träffas, vi diskuterar och vi spanar efter aktiviteter som kan bidra till att lindra nöd och svårigheter i vår närhet och i på andra håll i världen. Och som, inte minst, även kan leda till framsteg för forskningen inom olika områden.

Till sist vill jag tacka Er alla – företag och privatpersoner – som gjort det möjligt att uppfylla vårt mål, att hjälpa behövande: lokalt, nationellt och internationellt.

Bengt-Sture Skånehult
President
Lions Club Piteå/Öjebyn