Lionspengar ett värdefullt stöd till cancerforskning

Pengarna strömmar in till den viktiga cancerforskningen. Jan-Erik Sandberg, Lions Piteå/Öjebyn, överlämnar ett värdefullt tillskott till Cancerforskningsfondens representant Martin Enqvist. Foto: Privat

Pengarna strömmar in till den viktiga cancerforskningen. Jan-Erik Sandberg, Lions Piteå/Öjebyn, överlämnar ett värdefullt tillskott till Cancerforskningsfondens representant Martin Enqvist. Foto: Privat

Stort tack! Lions har varit starkt bidragande till den positiva utveckling vi haft inom cancer-forskningen.
Det menade företrädare för Cancercentrum i Umeå vid en informationsdag, där bland andra Lions Piteå/Öjebyn överlämnade en check på 50 000 kronor.

Den som överlämnade gåvan var Jan-Erik Sandberg, tillträdande president i klubben. Tillsammans med Britt-Marie Bergh, samma klubb, samt ett 40-tal Lionsvänner från andra Norrlandsorter fick man en ingående och intressant information om verksamheten vid Cancercentrum.

Cancer idag och i morgon
För svar på frågor som ställdes av de inbjudna Lionsmedlemmarna, hade Cancercentrum ställt ett batteri av kunniga medarbetare till förfogande.
Roger Henriksson, professor och läkare, var en av dem som initierat berättade om synen på cancer idag och förväntade framsteg.
– Efter den informationen fick vi delta i intressanta och guidade visningar av de resurser som Cancercentrum förfogar över, säger en imponerad Jan-Erik Sandberg.
Efter det inslaget följde en paneldiskussion vid vilken professorer, läkare och forskare samstämmigt stakade ut en önskad färdväg för att lyckosamt kunna angripa cancern. Den färdvägen beskrevs på följande sätt: fler forskningssköterskor, förenklad byråkrati, forskningskoordinator, avancerad statistik och bättre infrastruktur. Och pengar, naturligtvis…

Hisnande summa
Jan-Erik Sandberg hade nöjet att vid detta tillfälle överräcka en check på 50 000 kronor, som välkomnades av Cancercentrums företrädare.
– Totalt från alla närvarande Lionsklubbar från Norrland blev tillskottet hela 800 000 kronor.
Lions representant i Cancerforskningsfonden, Martin Enqvist från västerbottniska Vindeln, tog tillfället i akt att berätta om fondens utveckling från starten 1965 och fram till idag.
Han konstaterade att Lions penningbidrag till cancerforskningen är närmast hisnande … ja, helt fantastiskt.
– Fram till den 31 mars 2022 har vi skänkt totalt 248 886 374 kronor, konstaterade Enqvist.
Smaka på denna summa; det handlar om nära 250 miljoner kronor.
– Utan Lions hade vi inte varit där vi är idag, menade Cancercentrums företrädare, och det erkännandet är knappast svårt att dela.

Staffan Johansson