Historia

LC PITEÅ/ÖJEBYN 1988 – 2022

6-7 herrar ville bli medlemmar i Lions men ansåg att den Lions Club som fanns i Piteå,
LC Piteå, var för många medlemmar

1988 15 mars bildades LC Piteå/Öjebyn med 22 medlemmar. Fadder Club LC Piteå
Klubbens namn blev Piteå/Öjebyn därför att medlemmarna var från Piteå och Öjebyn.
Klubbens förste president var Ingvar Ellnestam. Av de 22 charter medlemmar som var
med vid bildandet av klubben finns fortfarande fyra kvar Ingvar Ellnestam,
Karl-Gustaf Näsström, Tore Lundberg samt Bo Jonsson

1990 Piteå/Öjebyn arrangerade tillsammans med LC Piteå den stora Loppmarknaden
som LC Piteå startade 1957  I samarbete med Piteå-Tidningen
och LC Piteå arrangerade klubben för första gången Piteås Lucia

2002 februari intagning av klubbens första dam, Maria Lundqvist

2003 LC Piteå/Öjebyn och LC Piteå arrangerade Sveriges Lions Riksmöte

2004 LC Piteå/Öjebyn och LC Piteå bildade Barnfonden Hjärtat

2006 Klubben hade sin första kvinnliga president, Margareta Oja.

2015 Första Möbelloppis anordnades under februari månad i samarbete med LC Piteå
Och Bilbolaget.

2017 Tre damer från klubben, Britt-Marie Bergh, Maj-Britt Juuso och Margareta Oja ,
tilldelades Melvin Jones Fellow. Melvin Jones Fellow är Lions högsta utmärkelse till medlemmar

För närvarande har klubben 54 medlemmar , 12 damer och 42 herrar.

2020-2021 Verksamheten var reducerad under denna tid på grund av den rådande pandemin.
Såväl loppmarknad som den traditionella julmarknaden fick ställas in.
Fyra medlemmar tilldelades utmärkelsen Chevron för långt medlemskap, nämligen Kurt Ruth, 10 år, Rolf Johansson, 10 år, Lennart Forsberg, 15 år och Jarkko Enqvist, 25 år.

2021-2022 Fysiska möten, såväl styrelsemöten som medlemsmöten, blev åter möjliga när effekterna av pandemin minskade påtagligt. Stora loppis kunde åter genomföras liksom ett möbelloppis.
Ingvar Ellnestam tilldelades Melvin Jones Fellowship. Lena Henriksson förärades med en medalj för sin medlemsvärvning.
Åtta medlemmar tilldelades Chevron för långt medlemskap, nämligen: Anders Lindmark, Maj-Britt Juuso, Margit Lindqvist, Rosita Bresser, Jan Ejderhäll, Lars Wiksten, Eilert Jonsson och Anders Larzon.