Lionspengar sätter barnen i fokus

Diabetes, cancer, stöd vid sjukdom och funktionsvariationer, rehabilitering …

– Det är viktigt att vi sätter barnen i fokus, menar Lena Henriksson, ordförande för Lions Barnfond Hjärtat i Piteå, som vid det senaste styrelsemötet hade nöjet att överräcka en rejäl penninggåva till Barndiabetesfonden.

Satsningar på forskning kring diabetes typ 1, barncancer och andra sjukdomar, är ständigt närvarande i Lions verksamhet. Och engagemanget behövs för att främja barnens livsbetingelser, dess framtida möjligheter att delta i samhällsgemenskapen.

Ett av de områden som behöver stöd är diabetesforskningen.

– Idag insjuknar cirka 900 barn varje år i landet i diabetes typ 1, och det är enbart genom forskning vi kan lösa gåtan med denna sjukdom, berättade Anna Lundwall från Barn-diabetesfondens lokalavdelning i Norrbotten, när hon gästade Lions Barnfond Hjärtat i Piteå vid styrelsemötet den 12 april.

Gåvor till forskning

Hon informerade om dagens diabetesvård, problem och möjligheter, och tog tacksamt emot en gåva på 50 000 kronor från Lions i Piteå.

Vid styrelsemötet överlämnades även en gåva på samma summa pengar, det vill säga 50 000 kronor, till Barncancerfonden.

– Det känns onekligen väldigt bra att vi i Lions kan bidra till forskning på dessa områden, anser Lena Henriksson och ger en liten inblick i det arbete som bedrivs i den lokala fonden Lions Barnfond Hjärtat.

Brett behovsområde

– Barnfondens arbete avser främst att stödja barn och ungdomar med sjukdom och funktions-variation i Piteå kommun. Fonden kan också stödja Barndiabetesfonden och Barncancer-fonden samt stöd för att öka trivsel och rehabilitering på våra sjukhus i Piteå, Sunderbyn och Universitetssjukhuset i Umeå.

– Det är, som synes, ett omfattande behovsområde, och från Lions försöker vi hjälpa till med det stöd vi förmår och där våra barn ovillkorligen finns i fokus.

Staffan Johansson