Därför valde jag att gå med i Lions

Anna Lindström

Namn: Anna Lindström
Ålder: 49 år
Blev medlem år: 2022

Varför valde du att gå med i Lions?
Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något bra för någon, och arbeta för att göra gott för andra.

Dina erfarenheter hittills?
Mina erfarenheter av Lions är en grupp djupt engagerade och glada människor som brinner för att hjälpa andra. Jag har bara varma erfarenheter.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?
Alla Lionsengagemang är värdefulla; just därför är det värdefullt för dem som får hjälpen.

Hur ser du på rekrytering och föryngring av nya medlemmar?
Rekrytering av människor i olika åldrar och erfarenheter bidrar till nya tankar och idéer som berikar föreningen.

Hur kan fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?
Ja, hur lockar vi fler kvinnor? Jag har inte varit medlem så länge att jag känner till allt arbete kring rekrytering, men min första tanke är genom marknadsföring. Förutom det vi redan gör idag så skulle vi kunna vara ute i samhället och marknadsföra Lions och de olika engagemangen på ett kärnfullt sätt.

Fritidsengagemang utöver Lions?
På min fritid är jag engagerad i mina barn, familj och vänner. När tid finns så tycker jag om att träna.

Nämn något som gör dig extra glad?
Något som alltid gör mig glad och värmer mitt hjärta är mina barn och deras omåttliga sinne för humor och sätt att sprida glädje och värme omkring sig.

Visa hela inlägget
Publicerad i Referenser

Här står kvinnor högt i kurs

I dag snudd på 30 procent – men målet är 50 procent!
Det handlar om Lionsklubben i norr med höga ambitioner att få kvinnor delaktiga i verksamheten.
– Tidigare mansdominans ska brytas. Nu vill vi ta vara på den kraft som kvinnors inflytande kan medföra, menar klubbpresidenten Jan-Eric Sandberg.

Kvinnosatsningen ska ses som en viktig del i den tydliga förändring som sker i samhället i stort. Föreningslivet, exempelvis den idrottsliga delen, upplever successivt ett ökat inflöde av kvinnor på olika poster.
Kvinnor tar plats i styrelser, välkomnas som ledare i den praktiska idrottsliga verksamheten och bidrar dessutom med positiva inspel när det gäller att ”tänka nytt”.
– Den här trenden är faktiskt efterlängtad, inte minst mot bakgrund av det växande behov av ideella krafter som blir alltmer synligt, tycker Jan-Eric Sandberg, president i Lions klubb Piteå/Öjebyn, och personligen rik på erfarenhet från en idrottslig elitbakgrund, liksom färsk erfarenhet av uppdrag inom företagsvärlden och kommunalt nämndsarbete.

 

Inte Nobelpris, men …
Mångfald och jämlikhet är idag en självklar viljeyttring och ett grundfundament i Lions organisation. Närvaro av fler kvinnor ger nya dimensioner och värdefull kraft i samhället.
Den analysen lär knappast leda till ett Nobelpris, men har, icke desto mindre, varit viktig för Lions Piteå/Öjebyns engagemang för att bejaka samhällets viljeyttring.
Anna Lindström är en av de nya medlemmarna i klubben.
Varför valde hon att gå med i Lions?
– Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor, både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något bra för någon och arbeta för att göra gott för andra, svarar Anna som gärna understryker vikten av rekrytering av människor i olika åldrar och erfarenheter, som tillsammans bidrar till nya tankar och idéer som berikar föreningen.
Ebba Fallenius tillhör även hon den ökade kvinnokraften i klubben. Vilka tankar styr hennes ideella engagemang? Och på vilket sätt vill hon locka fler medsystrar till Lions?
– Mina tankar kring mitt ideella engagemang, är inte olikt vad Anna har beskrivit.  För mig blev Lions också en ingång till att lära känna Piteå som nyinflyttad. Samhällsarbete har präglat min yrkesbana och som pensionär känns det angeläget att fortsatt arbeta med goda krafter för samhället.

 

Fler medsystrar

Hur kan fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?
– Ja, hur lockar vi in fler kvinnor? undrar Anna stillsamt och fortsätter:
– Jag har inte varit medlem så länge att jag känner till allt arbete kring rekrytering, men min första tanke är genom marknadsföring. Förutom det vi redan gör idag så skulle man kunna vara ute i samhället och marknadsföra Lions och de olika engagemangen på ett kärnfullt sätt.
Ebba Fallenius:
– Arbetet med att rekrytera fler kvinnor till Lions, tror jag kan ske via personliga kontakter. Med arbetskamrater, vänner, grannar etc. Sociala medier är idag en självklar arena för de yngre generationerna. Där finns möjlighet att visa Lions engagemang i samhällsfrågor, samtidigt som Lions erbjuder gemenskap och delaktighet.

Den nya målpunkten
Vid starten av 2023 uppgick antalet kvinnor i den nordliga Lionsklubben till cirka 30 procent. Nu spänner man alltså bågen ytterligare, och siktet är att nå omkring 50 procent inom en inte alltför avlägsen framtid.
– Det förutsätter givetvis att vi skapar intresse för Lions och lyckas entusiasmera kvinnorna för vår verksamhet. Men det bör inte vara en omöjlig ekvation, säger en förhoppningsfull Jan-Eric Sandberg, president.
En förhoppning som delas av både Anna och Ebba.
Här kan för övrigt understrykas att Lions är en oberoende organisation såväl religiöst som politiskt. 

Utmaning
Den goda representationen av kvinnor i Lions Piteå/Öjebyn kan måhända tjäna som en liten utmaning för andra klubbar i landet.
Lions går i täten bör kunna tjäna som ett gott motto i ett riksperspektiv.

Staffan Johansson (text och foto)

– Vi blir gärna fler, säger Ebba Fallenius och Anna Lindström som här flankerar klubbens president Jan-Erik Sandberg.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Nu är Peter framme vid sina drömmars mål

Redan som liten parvel drömde han om att bli företagare … och varför inte en framgångsrik sådan.
Idag är det tummen upp för Peter Nordlund, VD och mannen bakom Box Modul i Öjebyn.
– Ifjol, det vill säga 2022, passerade vi 100 miljoner kronor i omsättning, och det tycker vi är mycket bra, berättade Peter när han gästade Lions Piteå/Öjebyn vid deras medlemsmöte i januari.

Box Modul bildades för 30 år sedan med sandwichteknologi som hörnsten, det bärande elementet i verksamheten. År 2017 tog Peter Nordlund över företaget, en möjlighet som öppnades via hans eget Nordlund Invest som startades ett par år tidigare.
Byggingenjören, med ett starkt gillande av kombinationen teknik och ekonomi, hade tidigt sett potentialen i Box Modul.
– Jag blev invald i företagets styrelse 2010, och var alltså välbekant med verksamheten. Och framför allt såg jag möjligheterna, sade Peter, som via Nordlund Invest genererat pengar att använda vid köpet av Box Modul.

Varför så lyckosam?
Modulerna, som bygger på sandwichteknologi, har vunnit marknadens gillande. På kundsidan finns kunder inom ett stort geografiskt område. Till kunderna hör bland anda datacenter, försvaret och energiområdet.
Recept för den lyckosamma utvecklingen?
– Min uppfattning är att vi är duktiga på speciallösningar. Dessutom: vi levererar i tid och håller vad vi lovar, förklarade Peter för de ivrigt lyssnande Lionsmedlemmarna.
Och framtiden? Jo, Box Modul fortsätter på framgångsvågen. Kundtillströmningen har fortsatt, vilket ställer krav på nyanställningar.

Idrottssponsring
Det handlar om personal inom sälj, konstruktion, projektledning och produktion.
Utvecklingen för de kommande åren betraktas som positiv. Och glädjen består inte enbart av nya landvinningar; glädjen består även av bidrag till den lokala marknaden.
Box Modul är exempelvis en stor aktör vad beträffar lokala inköp – inköp i mångmiljonklassen.
Till det lokala engagemanget hör även en omfattande sponsring, i synnerhet till idrottsföreningar.
– Jag tycker faktiskt det är kul att kunna ge tillbaka till idrotten, eftersom jag själv har erfarenhet av föreningsverksamhet, avrundade Peter Nordlund sitt uppskattade gästspel hos Lions Piteå/Öjebyn.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Bättre TV på sjukhuset efter Lions insats

Stor tacksamhet visades vid lasarettet i Piteå när ortens Lionsklubbar överlämnade tre TV-apparater till avd 3B. TV-apparaterna ska stå inne på de salar där isolerade patienter ligger.
– Avdelningens gamla TV-apparater klarar inte av digital mottagning och har inte fungerat sedan i höstas, förklarade Maria Olofsson, som fick äran att ta emot nytillskotten av representanter för Lionsklubbarna.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Onsdagens fikaträffar i Gallerian är uppskattade av medlemmarna i Lions Piteå/Öjebyn.

Onsdagens fikaträffar i Gallerian är uppskattade av medlemmarna i Lions Piteå/Öjebyn.
Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

K-G imponerad av Lionsutbildning

– Detta var en stor upplevelse!
K-G Näsström, Lionsveteran från Piteå, blickar tillbaka efter en minnesvärd utbildningsresa till Chicago, beläget i den nordliga delen av USA. Målet med utbildningen – att deltagarna ska bli godkända som kommande distriktsguvernörer inom Lions.

K-G var en av totalt 600 Lionsmedlemmar från hela världen som samlades i Lions utbildningscenter. Platsen heter Q Center och ligger i St Charles i utkanten av Chicago.
– Jag hade den stora äran att få möjlighet till denna utbildning, säger K-G som idag, förutom sitt arbete i Lions Piteå/Öjebyn, axlat rollen som vice DG i 101 N.
– Detta var en stor upplevelse. Jag lärde känna andra Lions och fick veta hur de jobbade med olika projekt i sina länder.

Nordisk seger
Förutom dagliga utbildningsinsatser, fick deltagarna lyssna till tal av kommande världspresident Dr Patti Hill.
– Intressant! Hon underströk och lyfte fram miljön som ett viktigt arbetsområde för Lions … och att vi behöver fler händer som hjälps åt i det här arbetet, säger K-G som ingick i en grupp med nordiska deltagare vars uppgift var att forma ett projekt för diabetes.
Hur det gick?
– Jo, vår grupp, som förutom jag själv, bestod av en norrman och en dansk, segrade i den nordiska kampen.
Vad händer härnäst?
– Nästa gång kommer vi att ses i Boston i samband med Lions Convention, och det såg samtliga fram emot, summerar en nöjda K-G Näsström från Lions Piteå/Öjebyn.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Fortsatt penningstöd till cancerforskning

I fjol överlämnade Lions Club Piteå/Öjebyn en välkommen gåva till Lions Cancerforsk-ningsfond i norr.
Samma procedur upprepades i år när representanter för Lions överlämnade en check på 50 000 kronor vid en informationsdag i Umeå.

Forskningen kring cancergåtan kräver stora resurser. Och med betydande penningbelopp stärks givetvis möjligheterna till framsteg.
Lions är en av de stora bidragsgivarna, och för att ge en bild av bidragsviljan kan nämnas att fram till den 31 maj 2022 hade cancerforskningen fått nära 250 miljoner kronor.
Och pengarna fortsätter att strömma in till den verksamhet som bedrivs vid Cancercentrum i Umeå.
Lions Piteå/Öjebyn deltog med fyra personer vid den informationsdag som anordnades i februari. En av dessa, Leif Boström, hade det stora nöjet att överräcka en check på 50 000 kronor.

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Sponsorer
Sponsorer