Därför valde jag att gå med i Lions

Anna Lindström

Namn: Anna Lindström
Ålder: 49 år
Blev medlem år: 2022

Varför valde du att gå med i Lions?
Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något bra för någon, och arbeta för att göra gott för andra.

Dina erfarenheter hittills?
Mina erfarenheter av Lions är en grupp djupt engagerade och glada människor som brinner för att hjälpa andra. Jag har bara varma erfarenheter.

Något Lionsengagemang som du tycker känns speciellt värdefullt?
Alla Lionsengagemang är värdefulla; just därför är det värdefullt för dem som får hjälpen.

Hur ser du på rekrytering och föryngring av nya medlemmar?
Rekrytering av människor i olika åldrar och erfarenheter bidrar till nya tankar och idéer som berikar föreningen.

Hur kan fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?
Ja, hur lockar vi fler kvinnor? Jag har inte varit medlem så länge att jag känner till allt arbete kring rekrytering, men min första tanke är genom marknadsföring. Förutom det vi redan gör idag så skulle vi kunna vara ute i samhället och marknadsföra Lions och de olika engagemangen på ett kärnfullt sätt.

Fritidsengagemang utöver Lions?
På min fritid är jag engagerad i mina barn, familj och vänner. När tid finns så tycker jag om att träna.

Nämn något som gör dig extra glad?
Något som alltid gör mig glad och värmer mitt hjärta är mina barn och deras omåttliga sinne för humor och sätt att sprida glädje och värme omkring sig.

Visa hela inlägget
Publicerad i Referenser

Lennart slår ett slag för Nolias stora loppis

Nära, nära, nära … Kommande helg, lördag och söndag 11-12 maj, väntar det av många efterlängtade stora loppis i Piteå. Loppmarknaden lockar tusentals besökare vid varje genomförande.
– Att vi får flera besökare med hemvist utanför kommungränsen är ett gott kvitto på loppmarknadens dragningskraft, säger Staffan Johansson som bistår med information krig evenemanget.
Den stora ishallen har fyllts med möbler, antikviteter, böcker, porslin, tyger, kläder, skor, teknikprylar … och mycket mer.
De två Lionsklubbarna är, minst sagt, mycket tacksamma och imponerade av pitebornas vilja att skänka föremål, många med högt värde.
Pengarna från försäljningen går till välgörande insatser: lokalt, nationellt och internationellt.
I samband med lördagens loppis kommer Lions Livskvalitetspris att delas ut till en person som klubbarna gemensamt anser uppfylla de kriterier som gäller för priset.

Trummisen Lennart Nordmark ”slår igång” Nolias stora loppis 2024. Foto: Staffan Johansson

 

Tavelväggen är fylld med allehanda konstnärliga alster. Foto: Staffan Johansson

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Lions stora loppmarknad – nu närmar den sig

Den lockar besökare och köphungriga i tusental. Efterlängtad och återkommande.
Nu pågår förberedelserna för fullt inför Lions stora loppmarknad.
Alltså – dags att boka in 11-12 maj för ett besök.
Lördag kan du handla mellan kl. 10.00 – 15.00.
Söndag kan du handla mellan kl. 10.00 – 13.00.
Välkomna till Piteås största loppmarknad!

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Åsa berättade om kommunala utmaningar

Hur får kommunen in tillräckligt med pengar? Och hur ser prognosen ut för de kommande åren?
Om detta och många andra intressanta inslag i den mångfacetterade verksamheten, berättade Piteå kommuns chefsekonom Åsa Öberg vid Lions medlemsmöte.
Åsa gav inledningsvis en inblick i den situation som de senaste åren varit högst kännbar för den kommunala verksamheten. Kriget i Ukraina, pandemin, andra oroshärdar och på detta ett onormalt
inflationstryck, har satt ekonomin under starkt tryck.
– Pengar som plötsligt blivit mindre värda och därmed gjort de dyrare att köpa varor, har påverkat oss. Och det kommer att ta tid att reparera, sade Åsa, en av kommunens 4 100 medarbetare.
Kommunens budget omspänner 3,6 miljarder kronor, pengar som kommer från kommunalskatt, generella bidrag och intäkter från de kommunala verksamheterna.
Vem förbrukar då mest av pengabörsens innehåll?
Jo, hela tre fjärdedelar av kommunkakan förbrukas av två nämnder: socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Utmaningar? Åsa Öberg nämnde det låga barnafödandet och möjligheterna att attrahera arbetskraft.
– Ekonomin, visst, men det svåraste är att få tag i folk. Vi ser några svåra år framför oss, konstaterade hon och avslutade den uppskattade informationen med följande:
– Jag tänker så här; det tar tid, men det finns hopp!

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Äldre nyheter

Loppislotteri 2024

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Presidentbyte med veteraner

En presidentveteran lämnade över till en annan veteran. Med en bukett blommor avtackades Tommy Sundqvist av den tillträdande K-G Näsström vid medlemsmötet som välkomnade sommaruppehåll i klubbens verksamhet.
– Tack för ett gott arbete, summerade K-G sin företrädares insats och önskade honom lycka till när han nu klättrar vidare i Lions hierarki. Det handlar bland annat om rollen som DG (distriktsguvernör) för Tommys del det kommande verksamhetsåret.

Medlemsmötet kunde för övrigt glädja sig åt ett fint ekonomiskt utfall av den stora loppmarknaden som genomfördes i maj.
– Preliminärt gav loppisen 350 000-360 000 kronor, som nu kan användas till Lions hjärtefrågor, det vill säga hjälp till behövanderunt: lokalt, nationellt och internationellt. Bra jobbat! En fantastisk laginsats, konstaterade avgående klubbpresidenten och medlemmarna applåderade och lät samtidigt förstå att de gärna ser nytt loppis och nya krafttag nästa sommar.

Tillträdande presidenten K-G Näsström tackar avgående Tommy Sundqvist för ett gott verksamhetsår. Foto: Staffan Johansson

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Ingela belönades med Lions livskvalitetspris

Hon har kämpat … och fortsätter att kämpa för sin dövblinda dotter.
För denna glöd belönades Ingela Lindberg med Lions kvalitetspris i samband den välbesökta loppmarknaden, anordnad av ortens två Lionsklubbar.

Medierna har det senaste halvåret lyft fram dövblinda Evelina Lindbergs situation. Detta efter ett kommunalt beslut om indragning av hennes ledsagarstöd. Beslutet innebär att hon ska klara sig med vanlig hemtjänst, vilket innebär kraftiga begränsningar i vardagslivet, bland annat sociala kontakter.
Evelina är döv sedan födseln och synskadan har successivt försämrats och inneburit inskränkningar i tillvaron.
– Fram till gymnasienivå pågick denna försämring och därefter blev taktilt teckenspråk ett måste för att klara vardagen, berättar mamma Ingela som noterat ett starkt engagemang för Evelina som spritt sig över hela Sverige.
Idag är det mamma Ingela och en kompis till Evelina, som också är döv, men inte helt blind, som med sina taktila kunskaper utgör ett stöd i vardagen.
I väntan på ett beslut i kammarrätten fortsätter Ingelas kamp för sin dotter. Något som uppmärksammats av de två Lionsklubbarna i Piteå.
Vid den välbesökta loppmarknaden, som genomfördes 11-12 maj, fick Ingela motta Lions Livskvalitetspris innefattande en prischeck på 10 000 kronor. Så här löd motiveringen:
”Under året har fallet Evelina med stort engagemang påverkat personer som bor och lever i Piteå. Det finns en person som inte har gett upp om att det kommer att bli ett rätt beslut som ska fattas, men under tiden måste livet gå vidare. Detta har på ett mycket förtjänstfullt sätt visats av Evelinas mor Ingela Lindberg. Därför är det med stor glädje att vi från Lionsklubbarna i Piteå delar ut vårt Livskvalitetspris till Ingela Lindberg.”

Lions representanter Anders Wiberg (t v) och Tommy Sundqvist delade ut priset till Ingela Lindberg.
Foto: Staffan Johansson

 

Redan halvtimmen för öppning var kön av köpsugna påtagligt lång.
Foto: Staffan Johansson

 

Lions stora loppmarknad är ett lockande evenemang med tusentals besökare. Foto: Staffan Johansson

 

 

Visa hela inlägget
Publicerad i Nyheter

Äldre nyheter
Sponsorer
Sponsorer