De glömda barnen

 Insamling till ”De Glömda Barnen

Lions Projekt till de barn som flytt från Syrien och befinner sig i Turkiet.