Hjälp oss att hjälpa!


Ett av Lions syften är att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art.

Människorna i Lions använder sin fritid till att hjälpa andra människor, till att på olika sätt förbättra livskvalitén för andra människor i sin kommun och runtom i världen.

Medicinsk forskning inom exempelvis cancer och barndiabetes, synvård, ungdomsfrågor exempelvis mot droger, är exempel på några områden som Lions stöder genom insamlade medel.
Läs om Lions riksomfattande insamlingsaktiviteter här
Du kan hjälpa Lions på två sätt:
Genom att stödja våra insamlingar där nettot går oavkortat till hjälpverksamheten.

Sveriges Lions Hjälpfond har postgiro 90 19 48 – 0.
Ytterligare fonder att stödja inom Lions . >>

 

 

Webmaster Cynthia Lo