VAD GÖR VI INOM LIONS CLUB PITEÅ ?

Lions Club Piteå har idag 57 medlemmar. Vi arbetar med olika aktiviteter för att samla in pengar till behövande i samhället, Lions Cancerforskningsfond, FAMY Skellefteåsjukan och Lions Barnfond Hjärtat.
Vårt största arrangemang är den årligt återkommande Loppmarknaden. Andra aktiviteter är bland annat Lions Lucia, Lions-almanackan och insamling via affärer av begagnade glasögon. Vi medverkar även vid större nationella och internationella insamlingar som Röda Fjädern, Världens Barn och nu senast Haiti.
Vår samlingsplats är klubblokalen där vi har trevliga medlemsmöten. Våra medlemmar är stolta och glada över att kunna ge en liten del av sin tid med Lions; insatser som både behövs och uppskattas.
Välkommen du också!


Utskrftsvänlig version klicka på bilden

Börje Johansson
President


VART GÅR PENGARNA?
Verksamhetsåret 2007-2008 utdelade
Lionsklubbarna i Piteå:

LOKALT och NATIONELLT 355.000:-
• Lions Cancerforskningsfond, Umeå
• Lions Barndiabetesfond
• FAMY (Forskningen om Skellefteå-sjukan)
• Ungdomsstipendier och läger
• Social stödverksamhet m.m.
• Lions-Quest mot droger (utbildning av lärare)

KATASTOFHJÄLP 150.000:-
OCH PROJEKT RUNT OM I VÄRLDEN

LOKALA BARNFONDEN, PITEÅ 670.000:-
För sjuka och funktionshindrade barn har sedan starten 2004 utdelats

 

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!
Klubbarna i Piteå

Till Startsidan

Webmaster Staffan Petersson