Ansökan om bidrag Lions Club Piteå

 Hämta blankett här>

 

  Ansökan om bidrag ur Lions Äldrefond 65+

Lions Club Piteå kan ge bidrag till personer som är 65 år eller äldre och som är bosatta i Piteå Kommun.
Stödet riktar sig till personer som har ordinärt eget boende, dvs inte till personer med boende i kommunal regi.

Hämta blankett här>

 

hjartatAnsökan om bidrag Lions Barnfond

Lions Barnfond Hjärtat kan ge bidrag till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar upp

till 18 år bosatta i Piteå Kommun.

Hämta blankett här>

 

 

 

Vice Webmaster Börje Johansson