Lions Piteå

Lions Piteå
Varför finns det två Lionsklubbar i Piteå? Svaret är enkelt. Den klubb som bildades 1955 blev efterhand helt enkelt för stor, inte minst när det gäller att kunna erbjuda lämpliga och ändamålsenliga lokaler för medlemsmöten och medlemsträffar. Men delningen hindrar förstås inte klubbarnas samarbete, vilket kommer till många uttryck idag.

Framtiden då?
  • Vi ser även fler medlemmar i vår gemenskap, såväl kvinnor som män.
  • Vi slår vakt om demokratiska värden, och vill ha ett Piteå som styrs av normer för jämlikhet och mänskliga rättigheter för både barn och vuxna.
E-Post: villvetamera@pitea.lions.se